Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

Сграда 1, Вход А        

Вход А, Етаж 1        

Офис 1 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 2        

Апартамент 1 89,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2 101,44 m2 121728 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 3 95,79 m2 114945 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 4 63,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 3        

Апартамент 5 90,26 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6 108,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7 96,15 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8 69,27 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 4        

Апартамент 9 84,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 10 106,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 11 100,6 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 12 68,54 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сграда 1, Вход Б        

Вход Б, Етаж 1        

Паркомясто 1 26,03 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 2 29,65m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 3 29,65 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 4 41,69 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 5 29,65 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 6 29,65 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 7 29,05 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 8 36,70 m2 - ПРОДАДЕН

Вход Б, Етаж 2        

Апартамент 13 63,01 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 14 95,28 m2 114336 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 15 66,56 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 16 66,29 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 17 72,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 18 40,20 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 3        

Апартамент 19 66,70 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 67,06 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 22 72,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 23 72,72 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 24 40,50 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 4        

Апартамент 25 66,00 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 26 95,39 m2 114 468 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 27 62,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 71,47 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 29 66,05 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 30 40,07 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сграда 2, Вход В        

Вход В, Етаж 1        

Апартамент 31 99,08 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 32 144,72 m2 151955 СВОБОДЕН виж план

Гараж 1 26,81 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 2 25,92 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 3 27,03 m2 - ПРОДАДЕН

Вход В, Етаж 2        

Апартамент 33 91,38 m2 102345 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 34 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 35 101,51 m2 121810 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 36 66,00 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 3        

Апартамент 37 84,83 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 38 110,17 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 39 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 40 62,53 m2 75036 СВОБОДЕН виж план

Вход В, Етаж 4        

Апартамент 41 86,89 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 42 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 43 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 44 69,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 5        

Апартамент 45 86,89 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 46 107,22 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 47 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 48 69,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 6        

Апартамент 49 84,83 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 50 107,22 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 51 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 52 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 7        

Апартамент 53 89,87 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 54 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 55 104,11 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 56 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 8        

Апартамент 57 89,77 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 58 105,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 59 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 60 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 9        

Апартамент 61 84,83 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 62 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 63 101,51 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 64 66,47 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 10        

Апартамент 65 91,06 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 66 108,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 67 100,41 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 68 65,77 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сграда 2, Вход Г        

Вход Г, Етаж 1        

Апартамент 69 138,83 m2 145770 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 70 113,55 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Външно Паркомясто 9 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 10 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 11 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 12 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 13 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 14 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 15 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 16 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 17 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 18 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 19 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 20 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 21 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 22 - ПРОДАДЕН

Вход Г, Етаж 2        

Апартамент 71 69,02 m2 82820 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 72 96,27 m2 115520 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 73 65,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 74 47,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 3        

Апартамент 75 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 76 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 77 71,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 78 47,32 m2 56780 СВОБОДЕН виж план

Вход Г, Етаж 4        

Апартамент 79 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 80 98,87 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 81 71,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 82 43,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 5        

Апартамент 83 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 84 98,87 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 85 65,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 86 47,32m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 6        

Апартамент 87 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 88 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 89 68,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 90 43,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 7        

Апартамент 91 69,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 92 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 93 68,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 94 43,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 8        

Апартамент 95 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 96 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 97 65,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 98 47,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 9        

Апартамент 99 69,02 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 100 96,27 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 101 71,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 102 47,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 10        

Апартамент 103 167,92 м2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 104 70,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 105 46,82 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сутерен        

Сутерен        

Паркомясто 1 38,53 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 2 39,86 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 3 40,55 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 4 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 5 - ПРОДАДЕН

Гараж 6 46,37 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 7 51,07 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 8 50,31 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 9 29,68 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 10 29,68 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 11,12 37,68 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 13,14 39,17 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 15,16 39,17 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 17,18 39,17 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 19,20 47,48 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 21,22 46,30 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 23,24 37,99 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 25,26 37,99 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 27,28 37,99 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 29,30 46,89 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 31,32 33,83 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 33,34 32,36 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 35,36 32,34 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 37,38 35,02 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 39,40 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 41,42 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 43,44 33,52 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 45,46 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

паркомясто 47,48 33,52 m2 16000 СВОБОДЕН

паркомясто 49,50 33,52 m2 16000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 51,52 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

паркомясто 53,54 33,52 m2 16000 СВОБОДЕН

паркомясто 55,56 33,52 m2 16000 СВОБОДЕН

паркомясто 57,58 33,5 m2 16000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 59,60 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 61 32,81 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 62 31,51 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 63 38,08 m2 16000 СВОБОДЕН

Паркомясто 64 40,95 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 65 36,94 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 66 37,39 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 67 41,86 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 68 46,3 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 69 37,99 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 70 37,99 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 71 53,42 м2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 72,73 37,99 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 74 36,52 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 75 40,55 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 76 41 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 77 29,68 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 78 29,68 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 79 30,27 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 80 30,27 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 1 4,64 3 016 СВОБОДЕН

Мазе 2 4,26 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 2,95 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 4 7,56 м2 4 914 СВОБОДЕН

Мазе 5 5,85 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 5,85 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 7 5,83 м2 3 790 СВОБОДЕН

Мазе 8 5,91 м2 3 840 СВОБОДЕН

Мазе 9 5,85 м2 3 815 СВОБОДЕН

Мазе 10 5,87 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 4 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 5,06 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 13 5,06 - ПРОДАДЕН

Мазе 14 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 15 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 16 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 17 5,06 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 18 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 19 4,15 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 20 5,64 м2 3 666 СВОБОДЕН

Мазе 21 4,92 3 198 СВОБОДЕН

Мазе 22 5,27 3 425 СВОБОДЕН

Мазе 23 4,56 м2 2 964 СВОБОДЕН

Мазе 24 4,92 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 25 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 26 4,44 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 27 4,44 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 28 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 29 4,44 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 30 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 31 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 32 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 33 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 34 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 35 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 36 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 37 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 38 4,44 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 39 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 40 4 44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 41 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 42 4,44 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 43 4,92 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 44 4,56 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 45 5,27 м2 3425 СВОБОДЕН

Мазе 46 4,92 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 47 5,64 м2 3 666 СВОБОДЕН

Мазе 48 4,15 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 49 6,96 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 50 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 51 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 52 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 53 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 54 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 55 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 56 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 57 5,85 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 58 5,55 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 59 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 60 3,12 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 61 5,55 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 62 4,17 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 63 4,17 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 64 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 65 5,58 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 66 3,59 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 67 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 68 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 69 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 70 3,21 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 71 5,05 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 72 2,89 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 73 5,04 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 74 3,03 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 75 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 76 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 77 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 78 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Цени на обектите