Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

Сграда 1, Вход А        

Вход А, Етаж 1        

Офис 1 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 2        

Апартамент 1 89,76 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2 101,44 m2 111584 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 3 95,79 m2 105 370 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 4 63,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 3        

Апартамент 5 90,26 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6 108,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7 96,15 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8 69,27 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход А, Етаж 4        

Апартамент 9 84,37 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 10 106,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 11 100,6 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 12 68,54 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сграда 1, Вход Б        

Вход Б, Етаж 1        

Паркомясто 1 26,03 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 2 29,65m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 3 29,65 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 4 41,69 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 5 29,65 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 6 29,65 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 7 29,05 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 8 36,70 m2 - ПРОДАДЕН

Вход Б, Етаж 2        

Апартамент 13 63,01 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 14 95,28 m2 104808 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 15 66,56 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 16 66,29 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 17 72,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 18 40,20 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 3        

Апартамент 19 66,70 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 67,06 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 22 72,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 23 72,72 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 24 40,50 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Б, Етаж 4        

Апартамент 25 66,00 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 26 95,39 m2 104929 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 27 62,95 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 71,47 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Ателие 29 66,05 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 30 40,07 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сграда 2, Вход В        

Вход В, Етаж 1        

Апартамент 31 99,08 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 32 144,72 m2 141 820 СВОБОДЕН виж план

Гараж 1 26,81 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 2 25,92 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 3 27,03 m2 - ПРОДАДЕН

Вход В, Етаж 2        

Апартамент 33 91,38 m2 97 760 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 34 101,45 m2 111595 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 35 101,51 m2 111661 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 36 66,00 m2 69300 СВОБОДЕН виж план

Вход В, Етаж 3        

Апартамент 37 84,83 m2 90 768 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 38 110,17 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 39 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 40 62,53 m2 68780 СВОБОДЕН виж план

Вход В, Етаж 4        

Апартамент 41 86,89 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 42 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 43 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 44 69,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 5        

Апартамент 45 86,89 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 46 107,22 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 47 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 48 69,19 m2 72 650 СВОБОДЕН виж план

Вход В, Етаж 6        

Апартамент 49 84,83 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 50 107,22 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 51 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 52 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 7        

Апартамент 53 89,87 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 54 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 55 104,11 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 56 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 8        

Апартамент 57 89,77 m2 96 054 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 58 105,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 59 95,99 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 60 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 9        

Апартамент 61 84,83 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 62 101,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 63 101,51 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 64 66,47 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход В, Етаж 10        

Апартамент 65 91,06 m2 97434 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 66 108,49 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 67 100,41 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 68 65,77 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сграда 2, Вход Г        

Вход Г, Етаж 1        

Апартамент 69 138,83 m2 136 050 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 70 113,55 m2 111 279 СВОБОДЕН виж план

Външно Паркомясто 9 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 10 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 11 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 12 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 13 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 14 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 15 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 16 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 17 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 18 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 19 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 20 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 21 - ПРОДАДЕН

Външно Паркомясто 22 - ПРОДАДЕН

Вход Г, Етаж 2        

Апартамент 71 69,02 m2 72 472 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 72 96,27 m2 105 897 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 73 65,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 74 47,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 3        

Апартамент 75 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 76 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 77 71,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 78 47,32 m2 49 686 СВОБОДЕН виж план

Вход Г, Етаж 4        

Апартамент 79 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 80 98,87 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 81 71,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 82 43,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 5        

Апартамент 83 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 84 98,87 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 85 65,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 86 47,32m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 6        

Апартамент 87 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 88 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 89 68,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 90 43,45 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 7        

Апартамент 91 69,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 92 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 93 68,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 94 43,45 m2 45620 СВОБОДЕН виж план

Вход Г, Етаж 8        

Апартамент 95 63,25 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 96 93,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 97 65,98 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 98 47,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 9        

Апартамент 99 69,02 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 100 96,27 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 101 71,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 102 47,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Вход Г, Етаж 10        

Апартамент 103 167,92 м2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 104 70,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 105 46,82 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сутерен        

Сутерен        

Паркомясто 1 38,53 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 2 39,86 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 3 40,55 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 4 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 5 - ПРОДАДЕН

Гараж 6 46,37 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 7 51,07 m2 - ПРОДАДЕН

Гараж 8 50,31 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 9 29,68 m2 12000 СВОБОДЕН

Паркомясто 10 29,68 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 11,12 37,68 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 13,14 39,17 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 15,16 39,17 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 17,18 39,17 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 19,20 47,48 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 21,22 46,30 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 23,24 37,99 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 25,26 37,99 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 27,28 37,99 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 29,30 46,89 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 31,32 33,83 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 33,34 32,36 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 35,36 32,34 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 37,38 35,02 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 39,40 33,55 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 41,42 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 43,44 33,52 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 45,46 33,55 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 47,48 33,52 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 49,50 33,52 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 51,52 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 53,54 33,52 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 55,56 33,52 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 57,58 33,5 m2 17 000 СВОБОДЕН

Двойно паркомясто 59,60 33,55 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 61 32,81 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 62 31,51 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 63 38,08 m2 12 000 СВОБОДЕН

Паркомясто 64 40,95 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 65 36,94 m2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 66 37,39 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 67 41,86 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 68 46,3 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 69 37,99 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 70 37,99 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 71 53,42 м2 - ПРОДАДЕН

Двойно паркомясто 72,73 37,99 м2 17 000 СВОБОДЕН

Паркомясто 74 36,52 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 75 40,55 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 76 41 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 77 29,68 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 78 29,68 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 79 30,27 м2 - ПРОДАДЕН

Паркомясто 80 30,27 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 1 4,64 3 016 СВОБОДЕН

Мазе 2 4,26 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 2,95 м2 1915 СВОБОДЕН

Мазе 4 7,56 м2 4 914 СВОБОДЕН

Мазе 5 5,85 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 5,85 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 7 5,83 м2 3 790 СВОБОДЕН

Мазе 8 5,91 м2 3 840 СВОБОДЕН

Мазе 9 5,85 м2 3 815 СВОБОДЕН

Мазе 10 5,87 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 4 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 5,06 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 13 5,06 - ПРОДАДЕН

Мазе 14 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 15 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 16 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 17 5,06 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 18 5,06 м2 3 290 СВОБОДЕН

Мазе 19 4,15 м2 2697 СВОБОДЕН

Мазе 20 5,64 м2 3 666 СВОБОДЕН

Мазе 21 4,92 3198 СВОБОДЕН

Мазе 22 5,27 3 425 СВОБОДЕН

Мазе 23 4,56 м2 2 964 СВОБОДЕН

Мазе 24 4,92 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 25 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 26 4,44 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 27 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 28 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 29 4,44 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 30 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 31 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 32 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 33 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 34 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 35 3,32 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 36 4,23 м2 2 750 СВОБОДЕН

Мазе 37 4,23 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 38 4,44 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 39 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 40 4 44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 41 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 42 4,44 м2 2 886 СВОБОДЕН

Мазе 43 4,92 м2 3 198 СВОБОДЕН

Мазе 44 4,56 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 45 5,27 м2 3425 СВОБОДЕН

Мазе 46 4,92 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 47 5,64 м2 3 666 СВОБОДЕН

Мазе 48 4,15 м2 2 697 СВОБОДЕН

Мазе 49 6,96 м2 4 524 СВОБОДЕН

Мазе 50 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 51 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 52 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 53 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 54 4,41 м2 2 866 СВОБОДЕН

Мазе 55 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 56 4,41 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 57 5,85 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 58 5,55 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 59 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 60 3,12 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 61 5,55 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 62 4,17 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 63 4,17 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 64 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 65 5,58 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 66 3,59 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 67 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 68 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 69 5,33 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 70 3,21 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 71 5,05 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 72 2,89 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 73 5,04 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 74 3,03 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 75 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 76 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 77 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Мазе 78 5,18 м2 - ПРОДАДЕН

Цени на обектите